Make your own free website on Tripod.com


 

Menu

 

Main

Info

News

Contact

Photos

Links

Principles

 


 


Moshi Moshi,


 

Nihonjin desu ka?

 

Burisuben(Brisbane) machi on naka ni Shorinji Kempo de renshuushimasu.  Sono tokoro no namae wa Queenland University of Technology(QUT) desu.  QUT wa totemo ooki daigoku desu.

 

Nichiyoobi ni 3:00pm in Shorinji Kempo o renshuushimasu.  4:30pm in owarimsu.  Suiyoobi ni 7:30pm ni hajimarimasu.  9:30pm in owarimasu.  Kinyoobi ni 6:30pm ni hajimarimasu.  8:30pm ni owariasu.

 

Taitei, sono Shorinji Kempo dojo de 1/2 nihonjin kenshi ni arimasu.

 

Sono Shorinji Kempo dojo no ichiban sensei was Dr Andy Tan.  Tan Sensei wa 4th Dan desu.

 

Arigatogazaimashita.

 

Tran

 


 

 
 
 

Web Page Designed by Temujin